Sterownik Green-T

Pracą każdego rekuperatora AirPack zarządza opracowany przez Thessla Green modułowy sterownik Green-T. Sterownik jest zawsze zintegrowany z urządzeniem i może współpracować z czterema panelami sterowania Air. Panele sterowania pełnią rolę interfejsu komunikacyjnego pomiędzy użytkownikiem i sterownikiem nie przechowując żadnych danych.

Sterownik Green-T

SYSTEM STEROWANIA

Modułowa konstrukcja układu sterowania pozwala na

zwiększenie funkcjonalności poprzez rozbudowę

sterownika o moduł rozszerzający. Rozbudowę wykonuje się wpinając płytkę modułu rozszerzającego

w płytę modułu głównego. Jest to czynność łatwa

i szybka również po zainstalowaniu urządzenia w budynku. Po ponownym uruchomieniu urządzenia,

sterownik automatycznie zaczyna działać z poszerzoną

funkcjonalnością.

Standardowo w każdym urządzeniu AirPack jest

zainstalowany moduł główny zapewniający obsługę

wszystkich urządzeń i podzespołów wchodzących

w skład centrali oraz dodatkowo następujących urządzeń

peryferyjnych:

 • kabel grzejny do przewodu kondensatu
 • komunikacja Modbus RTU
 • czujnik temperatury otoczenia centrali
 • higrostat
 • czujnik jakości powietrza
 • presostat filtra
 • dodatkowe uniwersalne wejście cyfrowe
 • dodatkowe dwa uniwersalne wyjścia cyfrowe
 • złącza wszystkich stosowanych w systemie Green-T paneli sterowania

Zastosowanie modułu rozszerzającego rozbudowuje funkcjonalność sterownika o obsługę szeregu urządzeń peryferyjnych, które mogą być obsługiwane równocześnie:

 • sterowanie nagrzewnicy kanałowej
 • sterowanie chłodnicy kanałowej
 • siłownik przepustnicy GWC
 • siłownik przepustnicy odcinającej kanału czerpni
 • siłownik przepustnicy odcinającej kanału wyrzutni
 • moduł oczyszczania powietrza
 • pompa nagrzewnicy wodnej
 • czujnik temperatury powietrza po nagrzewnicy kanałowej
 • presostat filtra wtórnego
 • sygnał z okapu
 • sygnał z centralki ppoż.
 • sygnał awarii nagrzewnicy elektrycznej
 • włącznik funkcji rozpalania kominka
 • sygnał z alarmu/włącznik funkcji “pusty dom”
 • sygnał awarii nagrzewnicy elektrycznej
 • potwierdzenie pracy nagrzewnicy elektrycznej

POMYŚL DWA RAZY. BUDUJ RAZ

SZUKASZ INSTALATORA DLA SWOJEGO PROJEKTU WENTYLACJI?