Cennik
Przykładowa wycena

 

PRZYKŁADOWA WYCENA – DOM 100 – 130 m²

Przykładowy kosztorys wykonania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) dla domu jednorodzinnego, parterowego, o powierzchni użytkowej ok. 100 – 130m2.

OPIS BUDYNKU

Przykładowa wycena dotyczy budynku parterowego z nieużytkowym strychem. W domu znajdują się trzy sypialnie, pokój dzienny /salon/, kuchnia, dwie łazienki, garderoba i przedsionek.

Z bilansu powietrza dla domu wyszło że normatywnie powinniśmy nawiewać 240 m³/h, a wyciągać 200 m³/h. Uwzględniając dodatkowy zapas na pewną elastyczność korzystania z wydajności centrali i na ewentualne niecodzienne przypadki dobrano centralę o wydajności ok. 300 m³/h.

BILANS POWIETRZA

NAWIEW

 • sypialnia 1 – 30 m³/h
 • sypialnia 2 – 30 m³/h
 • sypialnia 3 – 60 m³/h
 • salon – 120 m³/h

RAZEM /pięć punktów/ 240 m³/h

WYWIEW

 • kuchnia 70 m³/h
 • łazienka 50 m³/h
 • łazienka 50 m³/h
 • garderoba 15 m³/h
 • przedsionek 15 m³/h

RAZEM /pięć punktów/ 200 m³/h

ETAP I – WYKONANIE INSTALACJI KANAŁOWEJ

Ten etap inwestycji realizowany jest zazwyczaj w stanie surowym budynku i polega na rozłożeniu kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych, montażu skrzynek i kanałów czerpni i wyrzutni oraz przygotowaniu miejsca późniejszego montażu centrali wentylacyjnej.

Realizacja tego etapu poprzedzona jest ustaleniami z Inwestorem , dotyczącymi tras prowadzenia kanałów wentylacyjnych. Instalacja wentylacyjna z racji tego, że rozkładane kanały mają największe średnice w stosunku do innych instalacji wewnętrznych wykonywanych w budynkach powinna być wykonywana jako pierwsza.

WARIANT I – INSTALACJA WYKONANA Z KANAŁÓW SZTYWNYCH, STALOWYCH, OCYNKOWANYCH

Instalacja kanałowa wykonywana jest z rur stalowych, ocynkowanych typu „spiro” o przekroju okrągłym izolowanych wełną tzw. „lamelmatą” o gr. 20 mm, kształtek stalowych tłoczonych , kanałów prostokątnych PCV (jeśli istnieje konieczność wykonania części instalacji w formie umożliwiającej ukrycie w wylewce podłogi). Przy samych podejściach do zakończeń instalacji stosujemy tam gdzie jest to konieczne przewody elastyczne typu flex SONODUCT AD-L, które dzięki perforacji przyczyniają się do redukcji hałasu, jaki może powodować przepływające powietrze. Po wykonaniu instalacji kanały są zabezpieczane przed zabrudzeniem podczas dalszych prac prowadzonych w budynku.

KOSZTORYS WYKONANIA

System izolowanych kanałów nawiewnych i wyciągowych typu „spiro” wraz z montażem

/System kanałów i kształtek stalowych izolowanych, czerpnia, wyrzutnia, nyple, mufy, obejmy do podwieszeń, opaski , taśmy , szpilki , elastyczne połączenia kanałów, itp./

Punkty nawiewne – 5 szt.

Punkty wyciągowe – 5 szt.

7 500,00 zł

R A Z E M       netto       WARIANT I

7 500,00 zł

REALIZACJE RURY SPIRO

Rekuperacja, Kanały spiro, Wariant I

WARIANT II – INSTALACJA WYKONANA Z PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH IZOLOWANYCH

Przewody typu flex SONODUCT AD-L są to izolowane akustycznie i termicznie przewody elastyczne z wkładem ALUDUCT AD-L dodatkowo perforowanym. Zaizolowane wełną mineralną o grubości 25 mm osłoniętą płaszczem z folii aluminiowo-poliestrowej. Przewody te mają bardzo dobre właściwości tłumiące hałasy, działają jak tłumik akustyczny z tłumieniem ok. 15dB na 1 mb przewodu.

KOSZTORYS WYKONANIA

System izolowanych kanałów nawiewnych i wyciągowych typu flex wraz z montażem

/System kanałów elastycznych, czerpnia, wyrzutnia, nyple, mufy, obejmy do podwieszeń, opaski , taśmy , szpilki ,itp./

Punkty nawiewne – 5 szt.

Punkty wyciągowe – 5 szt.

6 200,00 zł

R A Z E M     netto           WARIANT II

6 200,00 zł

REALIZACJE PRZEWODY ELASTYCZNE

Rekuperacja, Kanały FLEX Sonoduct, Wariant II

WARIANT III – INSTALACJA WYKONANA Z PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH PE-FLEX 75

Przewody wentylacyjne wykonane są w technologii tzw. rozdzielaczowej z zastosowaniem stalowych skrzynek rozprężnych i przewodów elastycznych PE-FLEX o średnicy zewnętrznej 75 mm. Przewody PE-FLEX są to rurki na zewnątrz mocno karbowane, a wewnątrz gładkie, daje to niskie opory przepływu. Kanały te wykonane są z poliwęglanu wzmocnionego włóknem z domieszkami o właściwościach antystatycznych, antybakteryjnych i antygrzybicznych co zapewnia pełną higienę wykonanej instalacji. Przewody i skrzynki rozdzielaczowe instalacji umieszczone na stropie nakryte izolacją lub w stropie w warstwie izolacji, co pozwala uniknąć kolizji z innymi instalacjami. Instalacja łączy się z anemostatem za pośrednictwem skrzynki rozprężnej co znacząco obniża prędkość powietrza w kanale i redukuje szum z instalacji.

KOSZTORYS WYKONANIA

System elastycznych kanałów nawiewnych i wyciągowych typu PE-FLEX 75 prowadzonych po stropie wraz z montażem.

/System kanałów elastycznych, skrzynki rozdzielaczowe, skrzynki rozprężne czerpnia, wyrzutnia, mufy, obejmy mocujące, opaski , taśmy , szpilki ,itp./

Punkty nawiewne – 5 szt.

Punkty wyciągowe – 5 szt.

6 900,00 zł

R A Z E M     netto           WARIANT III

6 900,00 zł

REALIZACJE PRZEWODY PE-FLEX 75

Rekuperacja, Kanały PE-FLEX, Wariant III

 

ETAP II – MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ, REGULACJA I POMIARY

Kiedy wszystkie prace „pylące” w budynku dobiegną końca i zamierzamy niedługo się wprowadzać montujemy centralę wentylacyjną , automatykę, zawory nawiewne i wyciągowe (anemostaty przeznaczone do montażu sufitowego, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo na kolor biały) oraz kraty czerpni i wyrzutni (w kolorze wskazanym przez Inwestora).

Na podstawie obliczeń wynikających z Polskiej Normy i uwzględnionego zapasu wydajności dobrano dla opisanego budynku centralę o wydatku Qmax ok. 300m³/h.

Proponujemy zastosowanie następujących central wentylacyjnych:

WARIANT I – CENTRALA FIRMY THESSLA GREEN – AirPack 300 o wydajności max. 300 m³/h.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym Air Pack 300 wersja pionowa lub pozioma.

 • Strumień powietrza 300 m3/h (200 Pa)
 • Sprawność odzysku ciepła do 92%
 • Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m 45 dB(A)
 • Wymiennik ciepła przeciwprądowy, tworzywo sztuczne (RecAir)
 • Wentylatory EC (RadiCal)
 • Bypass automatyczny
 • System przeciwzamrożeniowy FPX – sterowany elektronicznie
 • Filtry G4
 • Zasilanie 230 V (AC), 50 Hz
 • Maksymalna moc pobierana przez wentylatory 195 W
 • Moc przeciwzamrożeniowej nagrzewnicy elektrycznej (płynna regulacja) 0-1000 W
 • Średnica króćców przyłączeniowych 200 mm
 • Średnica króćca kondensatu 32 mm
 • Ciężar 68 kg
 • Temperatura pracy +5 oC ÷ +45 oC

 AirPack 300 wersja poziomawersja pozioma

AirPack 300 wersja pionowawersja pionowa

6 040,00 zł
System sterowania

W każdym urządzeniu AirPack jest zainstalowany moduł główny zapewniający obsługę wszystkich urządzeń i podzespołów wchodzących w skład centrali.

Do obsługi modułu wykonawczego dedykowany jest panel AIR+ lub/i AirS.

Panel Air+

Lokalny panel LCD instalowany na obudowie centrali. Panel umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania.

Tryb Manualny

Centrala działa w sposób ciągły z zadaną intensywnością wentylacji. W ramach TRYBU MANUALNEGO można zdefiniować godziny uruchamiania PRZEWIETRZANIA oraz jego intensywność.

Tryb Automatyczny

Centrala działa według zdefiniowanego harmonogramu tygodniowego określającego intensywność wentylacji w poszczególnych przedziałach czasu.

Tryb Chwilowy

Centrala pracuje przez określony czas z dowolnie zadaną intensywnością wentylacji oraz/lub temperaturą powietrza nawiewanego.

 Cennik Panel Air+
165,00 zł
Panel AirS   [opcja]

Panel z przełącznikiem 6-położeniowym, przeznaczony do montażu naściennego w dowolnym pomieszczeniu.

Funkcjonalność panelu AirS:

 • Trzy nastawy intensywności wentylacji – przekręcenie pokrętła na pozycję odpowiednio jeden, dwa lub trzy.
 • Realizacja trybu automatycznego zdefiniowanego w sterowniku – przekręcenie pokrętła w pozycję AUTO.
 • Realizacja trybu przewietrzania – przekręcenie pokrętła w pozycje przewietrzanie
 Cennik Panel AirS
200,00 zł
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej

Posadowienie, podłączenie automatyki, uruchomienie i regulacja układu wentylacyjnego.

 1 800,00 zł
R A Z E M     netto       WARIANT I 8 205,00 zł

WARIANT II – CENTRALA FIRMY BARTOSZ – VENA Standard 3 ST o wydajności max. 350 m³/h.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem spiralno – przeciwprądowym VENA Standard 3 ST o wyd. max. 350 m³/h

 • Wydajność 350 m3/h
 • Spręż dyspozycyjny 110 Pa
 • Klasa filtracji EU4
 • Sprawność temperaturowa 85 – 92%
 • Pobór mocy 2x 130 W
 • pobór prądu 2x 0,55 A
 • Zasilanie 230V / 50Hz
 • Masa netto [+/- 10%] 84 kg
 • Powierzchnia wymiennika ciepła 39,32 m2
 • Poziom ciśnienia akustycznego
  Do otoczenia 51 dB(A)
  Na wlocie 49 dB(A)
  Na wylocie 58 dB(A)

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym Air Pack 300 wersja pionowa lub pozioma

  Cennik VENA Standard 3 ST
6 015,00 zł
Automatyka i sterowanie STW 2/STR/PS-T

Tekstowy panel operatorski., regulacja wydajności wentylacji poprzez sterowanie prędkością obrotową wentylatorów , tryb pracy: programowalny / ręczny, programy czasowe i program użytkownika (możliwość zadawania dowolnych czasów pracy zestawu)

  Cennik sterowanie STW 2 STR PS-T
2 370,00 zł
Panel Air+

Lokalny panel LCD instalowany na obudowie centrali. Panel umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania.

Siłownik do sterowania obejściem wymiennika [opcjonalnie].

Zastosowanie siłownika umożliwi automatyczne otwieranie i zamykanie przepustnicy na by-passie w zależności od temperatur panujących na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. W przypadku braku siłownika użytkownik steruje przepustnicą ręcznie.

 395,00 zł
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej

Posadowienie, podłączenie automatyki, uruchomienie i regulacja układu wentylacyjnego

200,00 zł
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej

Posadowienie, podłączenie automatyki, uruchomienie i regulacja układu wentylacyjnego.

 1 800,00 zł
R A Z E M     netto       WARIANT II 10 580,00 zł

 

PRZYKŁADOWA WYCENA – DOM 150 – 180 m²

Przykładowy kosztorys wykonania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) dla domu jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego czyli parter i użytkowe poddasze lub dwie pełne kondygnacje z nieużytkowym strychem, o powierzchni użytkowej ok. 150 – 180m2.

OPIS BUDYNKU

Przykładowa wycena dotyczy budynku dwukondygnacyjnego czyli parter i użytkowe poddasze z nieużytkowym strychem. W domu znajdują się na parterze: salon, jadalnia, gabinet, kuchnia, spiżarnia, łazienka, przedsionek, a na piętrze: trzy sypialnie, dwie łazienki, garderoba i hol.

Z bilansu powietrza dla domu wyszło że normatywnie powinniśmy nawiewać 300 m³/h, a wyciągać 265 m³/h. Uwzględniając dodatkowy zapas na pewną elastyczność korzystania z wydajności centrali i na ewentualne niecodzienne przypadki dobrano centralę o wydajności ok. 400 m³/h.

BILANS POWIETRZA

NAWIEW

 • salon + jadalnia – 150 m³/h
 • gabinet – 30 m³/h
 • sypialnia 1 – 30 m³/h
 • sypialnia 2 – 30 m³/h
 • sypialnia 3 – 60 m³/h

RAZEM /siedem punktów/ 300 m³/h

WYWIEW

 • kuchnia 70 m³/h
 • spiżarnia 15 m³/h
 • łazienka 50 m³/h
 • przedsionek 15 m³/h
 • łazienka 50 m³/h
 • łazienka 50 m³/h
 • garderoba 15 m³/h

RAZEM /siedem punktów/ 265 m³/h

ETAP I – WYKONANIE INSTALACJI KANAŁOWEJ

Ten etap inwestycji realizowany jest zazwyczaj w stanie surowym budynku i polega na rozłożeniu kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych, montażu skrzynek i kanałów czerpni i wyrzutni oraz przygotowaniu miejsca późniejszego montażu centrali wentylacyjnej.

Realizacja tego etapu poprzedzona jest ustaleniami z Inwestorem , dotyczącymi tras prowadzenia kanałów wentylacyjnych. Instalacja wentylacyjna z racji tego, że rozkładane kanały mają największe średnice w stosunku do innych instalacji wewnętrznych wykonywanych w budynkach powinna być wykonywana jako pierwsza.

WARIANT I – INSTALACJA WYKONANA Z KANAŁÓW SZTYWNYCH, STALOWYCH, OCYNKOWANYCH

Instalacja kanałowa wykonywana jest z rur stalowych, ocynkowanych typu „spiro” o przekroju okrągłym izolowanych wełną tzw. „lamelmatą” o gr. 20 mm, kształtek stalowych tłoczonych , kanałów prostokątnych PCV (jeśli istnieje konieczność wykonania części instalacji w formie umożliwiającej ukrycie w wylewce podłogi). Przy samych podejściach do zakończeń instalacji stosujemy tam gdzie jest to konieczne przewody elastyczne typu flex SONODUCT AD-L, które dzięki perforacji przyczyniają się do redukcji hałasu, jaki może powodować przepływające powietrze. Po wykonaniu instalacji kanały są zabezpieczane przed zabrudzeniem podczas dalszych prac prowadzonych w budynku.

KOSZTORYS WYKONANIA

System izolowanych kanałów nawiewnych i wyciągowych typu „spiro” wraz z montażem

/System kanałów i kształtek stalowych izolowanych, czerpnia, wyrzutnia, nyple, mufy, obejmy do podwieszeń, opaski , taśmy , szpilki , elastyczne połączenia kanałów, itp./

Punkty nawiewne – 5 szt.

Punkty wyciągowe – 7 szt.

 

 

8 600,00 zł

R A Z E M       netto       WARIANT I

8 600,00 zł

REALIZACJE RURY SPIRO

Rekuperacja, Kanały spiro, Wariant I-2

WARIANT II – INSTALACJA WYKONANA Z PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH IZOLOWANYCH

Przewody typu flex SONODUCT AD-L są to izolowane akustycznie i termicznie przewody elastyczne z wkładem ALUDUCT AD-L dodatkowo perforowanym. Zaizolowane wełną mineralną o grubości 25 mm osłoniętą płaszczem z folii aluminiowo-poliestrowej. Przewody te mają bardzo dobre właściwości tłumiące hałasy, działają jak tłumik akustyczny z tłumieniem ok. 15dB na 1 mb przewodu. Wariant ten uwzględnia użycie dodatkowo kanałów prostokątnych PCV lub przewodów PE-FLEX (jeśli istnieje konieczność wykonania części instalacji w formie umożliwiającej ukrycie w wylewce podłogi).

KOSZTORYS WYKONANIA

System izolowanych kanałów nawiewnych i wyciągowych typu flex wraz z montażem

/System kanałów elastycznych, czerpnia, wyrzutnia, nyple, mufy, obejmy do podwieszeń, opaski , taśmy , szpilki ,itp./

Punkty nawiewne – 7 szt.

Punkty wyciągowe – 7 szt.

 

 

7 500,00 zł

R A Z E M     netto           WARIANT II

7 500,00 zł

REALIZACJE PRZEWODY ELASTYCZNE

Rekuperacja, Kanały FLEX Sonoduct, Wariant II-2

WARIANT III – INSTALACJA WYKONANA Z PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH PE-FLEX 75

Przewody wentylacyjne wykonane są w technologii tzw. rozdzielaczowej z zastosowaniem stalowych skrzynek rozprężnych i przewodów elastycznych PE-FLEX o średnicy zewnętrznej 75 mm. Przewody PE-FLEX są to rurki na zewnątrz mocno karbowane, a wewnątrz gładkie, daje to niskie opory przepływu. Kanały te wykonane są z poliwęglanu wzmocnionego włóknem z domieszkami o właściwościach antystatycznych, antybakteryjnych i antygrzybicznych co zapewnia pełną higienę wykonanej instalacji. Przewody i skrzynki rozdzielaczowe instalacji umieszczone na stropie nakryte izolacją lub w stropie w warstwie izolacji, co pozwala uniknąć kolizji z innymi instalacjami. Instalacja łączy się z anemostatem za pośrednictwem skrzynki rozprężnej co znacząco obniża prędkość powietrza w kanale i redukuje szum z instalacji.

KOSZTORYS WYKONANIA

System elastycznych kanałów nawiewnych i wyciągowych typu PE-FLEX 75 prowadzonych po stropie wraz z montażem.

/System kanałów elastycznych, skrzynki rozdzielaczowe, skrzynki rozprężne czerpnia, wyrzutnia, mufy, obejmy mocujące, opaski , taśmy , szpilki ,itp./

Punkty nawiewne – 7 szt.

Punkty wyciągowe – 7 szt.

8 600,00 zł

R A Z E M     netto           WARIANT III

8 600,00 zł

REALIZACJE PRZEWODY PE-FLEX 75

Rekuperacja, Kanały PE-FLEX, Wariant III-2

 

ETAP II – MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ, REGULACJA I POMIARY

Kiedy wszystkie prace „pylące” w budynku dobiegną końca i zamierzamy niedługo się wprowadzać montujemy centralę wentylacyjną , automatykę, zawory nawiewne i wyciągowe (anemostaty przeznaczone do montażu sufitowego, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo na kolor biały) oraz kraty czerpni i wyrzutni (w kolorze wskazanym przez Inwestora).

Na podstawie obliczeń wynikających z Polskiej Normy i uwzględnionego zapasu wydajności dobrano dla opisanego budynku centralę o wydatku Qmax ok. 400m³/h.

Proponujemy zastosowanie następujących central wentylacyjnych:

WARIANT I – CENTRALA FIRMY THESSLA GREEN – AirPack 400 o wydajności max. 400 m³/h.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym Air Pack 400 wersja pionowa lub pozioma

 • Strumień powietrza 400 m3/h (200 Pa)
 • Sprawność odzysku ciepła do     92%
 • Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m     45 dB(A)
 • Wymiennik ciepła przeciwprądowy, tworzywo sztuczne (RecAir)
 • Wentylatory EC (RadiCal)
 • Bypass automatyczny
 • System przeciwzamrożeniowy FPX – sterowany elektronicznie
 • Filtry G4
 • Zasilanie 230 V (AC), 50 Hz
 • Maksymalna moc pobierana przez wentylatory 340 W
 • Moc przeciwzamrożeniowej nagrzewnicy elektrycznej (płynna regulacja) 0-1300 W
 • Średnica króćców przyłączeniowych 200 mm
 • Średnica króćca kondensatu 32 mm
 • Ciężar 68 kg
 • Temperatura pracy +5 °C ÷ +45 °C

 AirPack 300 wersja poziomawersja pozioma

AirPack 300 wersja pionowawersja pionowa

6 800,00 zł
System sterowania

W każdym urządzeniu AirPack jest zainstalowany moduł główny zapewniający obsługę wszystkich urządzeń i podzespołów wchodzących w skład centrali.

Do obsługi modułu wykonawczego dedykowany jest panel AIR+ lub/i AirS.

Panel Air+

Lokalny panel LCD instalowany na obudowie centrali. Panel umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania.

Tryb Manualny

Centrala działa w sposób ciągły z zadaną intensywnością wentylacji. W ramach TRYBU MANUALNEGO można zdefiniować godziny uruchamiania PRZEWIETRZANIA oraz jego intensywność.

Tryb Automatyczny

Centrala działa według zdefiniowanego harmonogramu tygodniowego określającego intensywność wentylacji w poszczególnych przedziałach czasu.

Tryb Chwilowy

Centrala pracuje przez określony czas z dowolnie zadaną intensywnością wentylacji oraz/lub temperaturą powietrza nawiewanego.

 Cennik Panel Air+
165,00 zł
Panel AirS   [opcja]

Panel z przełącznikiem 6-położeniowym, przeznaczony do montażu naściennego w dowolnym pomieszczeniu.

Funkcjonalność panelu AirS:

 • Trzy nastawy intensywności wentylacji – przekręcenie pokrętła na pozycję odpowiednio jeden, dwa lub trzy.
 • Realizacja trybu automatycznego zdefiniowanego w sterowniku – przekręcenie pokrętła w pozycję AUTO.
 • Realizacja trybu przewietrzania – przekręcenie pokrętła w pozycje przewietrzanie
 Cennik Panel AirS
200,00 zł
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej

Posadowienie, podłączenie automatyki, uruchomienie i regulacja układu wentylacyjnego.

 1 800,00 zł
R A Z E M     netto       WARIANT I 8 975,00 zł

WARIANT II – CENTRALA FIRMY BARTOSZ – VENA Standard 4 ST o wydajności max. 500 m³/h.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem spiralno – przeciwprądowym VENA Standard 4 ST o wyd. max. 500 m³/h

 • Wydajność 500 m3/h
 • Spręż dyspozycyjny 140 Pa
 • Klasa filtracji EU4
 • Sprawność temperaturowa 85 – 92%
 • Pobór mocy 2x 170 W
 • pobór prądu 2x 0,72 A
 • Zasilanie 230V / 50Hz
 • Masa netto [+/- 10%] 84 kg
 • Powierzchnia wymiennika ciepła 39,32 m2
 • Poziom ciśnienia akustycznego
  Do otoczenia 52 dB(A)
  Na wlocie 50 dB(A)
  Na wylocie 59 dB(A)
  Cennik VENA Standard 3 ST
7 350,00 zł
Automatyka i sterowanie STW 2/STR/PS-T

Tekstowy panel operatorski., regulacja wydajności wentylacji poprzez sterowanie prędkością obrotową wentylatorów , tryb pracy: programowalny / ręczny, programy czasowe i program użytkownika (możliwość zadawania dowolnych czasów pracy zestawu)

 Cennik sterowanie STW 2 STR PS-T

 

2 370,00 zł
Panel Air+

Lokalny panel LCD instalowany na obudowie centrali. Panel umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania.

Siłownik do sterowania obejściem wymiennika [opcjonalnie].

Zastosowanie siłownika umożliwi automatyczne otwieranie i zamykanie przepustnicy na by-passie w zależności od temperatur panujących na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. W przypadku braku siłownika użytkownik steruje przepustnicą ręcznie.

395,00 zł
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej

Posadowienie, podłączenie automatyki, uruchomienie i regulacja układu wentylacyjnego.

1 800,00 zł
R A Z E M netto WARIANT II 11 915,00 zł

WARIANT III – CENTRALA FIRMY BARTOSZ – VENA Compact o wydajności max. 500 m³/h.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem spiralno – przeciwprądowym VENA Compact o wyd. max. 500 m³/h

 • Wydajność 500 m3/h
 • Spręż dyspozycyjny 200 Pa
 • Klasa filtracji EU4
 • Sprawność temperaturowa do 85%
 • Pobór mocy 50 ÷ 250 W
 • pobór prądu 2 x 1,2 A
 • Zasilanie 230 V/50 Hz
 • Masa netto 75 kg
 • Powierzchnia wymiennika ciepła 18,93 m2
 • Poziom ciśnienia akustycznego
  Do otoczenia 48 dB(A)
  Na wlocie 56 dB(A)
  Na wylocie 63 dB(A)
 

CENTRALA FIRMY BARTOSZ – VENA Compact Wariant III-2

9 210,00 zł
Automatyka i sterowanie STW-3.1/EC-B

 • sterownik STW-3.1
 • sterowanie wydajnością – 5-cio biegowa regulacja prędkości obrotowej wentylatorów
 • programator czasowy (5 programów czasowych: cały tydzień, poniedziałek-piątek, sobota-niedziela, cykliczne przewietrzanie, program użytkownika)
 • tryb ręczny (czasowy, stały)
 • funkcja półautomatycznego by-passu (obejście wymiennika)
 • funkcja optymalizacji odzysku ciepła
 • funkcja trybu zimowego
 • funkcja przesunięcia wydajności wentylatorów
 • regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń
 • zabezpieczenia

 

 Automatyka i sterowanie STW-3.1 EC-B Wariant III-2
450,00 zł
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej

Posadowienie, podłączenie automatyki, uruchomienie i regulacja układu wentylacyjnego.

1 800,00 zł
R A Z E M netto WARIANT III 11 460,00 zł

POMYŚL DWA RAZY. BUDUJ RAZ.

SZUKASZ INSTALATORA DLA SWOJEGO PROJEKTU WENTYLACJI?